AVK

Nebo-li Aktivity s Využitím Koní


!!POZOR!!

Tento rok kroužek AVK nebude znovu otevřen, z důvodu nízké personální kapacity.
Děkujeme za pochopení.


AVK tvoří jednu z disciplín hiporehabilitace. Jedná se o speciální metodu využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm jako prostředku k motivaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami. Nadále se rozvíjí sociální schopnosti a dovednosti, snižuje se riziko sociálního vyloučení a zlepšuje se zdraví a fyzická kondice.  

Děti se učí jak komunikovat s němou tváří. Jak koni porozumět a získat si jeho důvěru,
tak aby děti následoval a poslouchal.
Naučí se koně vnímat jako rovnocenného
partnera, ne jako mazlíčka.

 

Na AVK mohou děti chodit již od 6 let.

Základní formy AVK

  1.  individuální AVK – uživatel dosahuje svých individuálních cílů pomocí individuálních aktivit
  2. skupinové AVK – individuální uživatel je zařazen do skupiny a jeho individuálních cílů je dosahováno pomocí skupinových aktivit
  3. týmové AVK – uživatelé jsou součástí týmu, který má stanoven společný cíl

JK POČIN přihláška 2017/2018