AVK – takový normální den

Děti z AVK pilně trénují jak včelky a je vidět, že jim to jde 🙂
Dokonce i malí mohou pracovat s velkými koňmi, kde se ukazuje, že na velikosti nezáleží, důležité je, si věřit.

A když není koním do chuti skákat, děti si vystačí sami 🙂

Zápis z oddílové schůzky 25.11.2016

Přítomní: Radka Smyczková, Anežka Nehasilová, Markéta Jandová, Jana Škodová, Lenka Špindlerová, Petra Bacílková, Hanka Špindlerová

Nepřítomni: Jana Slováková, Tereza Šmeráková

1. Vánoční besídka bude 18.12.2016 od 16.00 hodin, prostory zajistí  Hanka, pozvánku taky, dárečky nápadem a materiálně Péťa, tvorba všichni.

2. 3.12. Mikulášský průvod se zvířátky, sraz ve 12.00 u koní do 18.00 hodin.

3. Skok do Nového roku – klubové veřejné závody   30.12.2016 , parkur připraví Peťa, ceny a poháry z klubu,  prezentace kde to jde – všichni

4. Domluvili jsme se na záměru zakoupit teplákové soupravy voltižnímu družstvu na reprezentaci závodů s tím, že mikiny budou i pro dospělé jezdeckého klubu, umístění loga Počinu a loga sponzora House services.

5. Klub je registrován na portálu GIVT, přes který je možno nakupovat v internetových obchodech bez přirážky a přesto část peněz půjde  pro naší neziskovku, když i banální nákup za 100,- Kč provedete přes Givt , můžeme si tím vydělat na nové deky pro koně nebo třeba lepší čištění.

6. Koníkům  k vánocům nadělíme krabičky a kyblíčky na čištění
Místo pro kyblíčky určitě udělám

7. Trvale bude zrušena možnost používat klubové hrnečky z důvodu neustálého nemytí a neuklízení.

8. Zavedení systému mytí podlahy o  jezdeckých kroužcích kromě úterý  a o víkendu ( stačí v neděli) ale určitě po dopolední službě nenechat na zavírání. Doposud fungovalo velmi sporadicky.

9. Prosím o odvážení odpadků všechny, kdo mají možnost jezdit autem a mají k dispozici nebo v dosahu popelnici či kontejner. Pravidelně je možné odpadky dávat do koše u lavičky, který jsem získala na  úřadě.

10. Máme svolení k zavezení bahnité části cesty štěrkem, pokud uhradíme náklady z klubu, můžeme tedy obecní cestu upravit.  Realizace Hanka, příští týden.

11. Hipoterapie končí 20.12. 2016 a začíná 10.1.2017

12. Konkurz na umístění a označení klubových helem na kroužek i hipošku – všichni

13. Markéta  připravila pro děti teoretické testy k doplnění  a prověření  vědomostí – díky

Samostatně byl projednán a schválen provoz koní v soukromém vlastnictví, kteří jsou v prostorách klubu.

Majitelé: Lenka Špindlerová, Petra Bacílková, Anna Sajdlová (Markéta Jandová), Jana Slováková

Pro nepřítomné  vysvětlení: Lukáš je zakoupen Vendulou a Michalem Podzimkovými, byl však od začátku poskytnut sponzorsky klubu pro aktivity paravoltiže a jezdeckého kroužku bez dalších nároků pořizovatelů. Vlastníkem dle průkazu Hanka Špindlerová. Z tohoto důvodu není dále zmiňován.

Na základě této dohody budou s každým majitelem uzavřeny dohody, jejich obsah upravuje práva a povinnosti majitelů ke klubu i koním s platností  od 1.12.2016. Neplnění podmínek smlouvy je sankcionováno první měsíc finanční pokutou ve výši 2000,- za koně a při opakovaném neplnění je majitel vyzván k odstěhování koně z klubu.

Vzhledem k tomu, že klubová činnost je zajišťování dobrovolnicky a   maximálně na základě Dohody o provedení práce s minimální finanční odměnou, bude i nadále  možnost koně v klubu mít bez poplatků s tím, že každý majitel  odpracuje měsíčně pro klub 40 hodin na hipoterapii a nebo v jezdeckém kroužku či AVK a paravoltiži. Do těchto hodin se započítává i aktivní či pasivní (doprovod) účast na paravoltižních závodech, jezdeckých závodech a soustředěním, která reprezentují JK Počin a zviditelňují tak jeho činnost na veřejnosti , v ČHS i ČJF i obecních akcích  Smyslem je rozdělit pracovní náplň u koní tak, aby  nedocházelo k neúnosnému přetěžování jednotlivců a každý měl svůj osobní prostor. Dále bude mít na starosti 1 celý víkend v měsíci  a to vždy pravidelně:

1. víkend Jani, druhý víkend Lenka, třetí víkend Markéta, čtvrtý Péťa.

Za tyto víkendy plně odpovídá a zajistí průběh brigád pro děti i koně v plném rozsahu tak, jak bude třeba. Zavezení sena, slámy, krmení, opravy nebo údržby areálu a vždy zajistí, aby byl dostatek sena na pastvině, nakulení nového kulatého balíku do domečku a sítě pro Tokaje. Přítomnost cizích  osob neregistrovaných v klubu je možná pouze po předchozí dohodě s Hankou . Používání klubových koní pro nečleny není možné , pro členy po předchozí domluvě. Individuální situace je možné vždy vyřešit předem s Hankou.

Každý majitel je povinen respektovat kodex chování  pracovníka v hipoterapii, který je v plném znění na stránkách ČHS. Zohledňuje chování k lidem, klientům i koním ať se hipoterapie účastní či .

Podle sdělení a přání  Jani  bude Bety přestěhována na pastviny.

Registrace odpracovaných hodin pro hipoterapii a klub bude evidována v internetové veřejně přístupné tabulce, která bude do konce listopadu vytvořena.

Mistrovství ČR v paravoltiži

Naše paravoltižní družstvo tento víkend 1.-2.10. ukončilo závodní sezónu 2016 skvělým umístěním na Mistrovství ČR v Brně.

Měli jsme zastoupení ve 4 kategoriích a holky zacvičily na koni Nero a Nick skvělé  sestavy, které nám přinesly tato umístění

 1. Místo a mistryně ČR  Tereza Chmelařová  LHŽ
 2. Místo a vicemistryně ČR Veronika Marečková ZO
 3. Místo a druhá vicemistryně Terezie Tůmová ZO
 4. Místo Daniela Wiederová TH1
 5. Místo Barbora Ševčíková TH1

Barelovou soutěž, kde se z věkových důvodů zatím nesmí startovat na koni, vyhrála naše  Eliška Čejková LHŽ.

V přátelské soutěži po dvou trénincích, a tudíž bez nominace, ale se skvělým bodovým ohodnocením, se na druhém místě umístila Tereza Vytásková.

Děkuji Lence Špindlerové, Petře Bacílkové, Vendule Podzimkové a Verče Hozákové za přípravu dětí.

5-img_2509 1-img_2460

První závody po letních prázdninách

24.9. jsme absolvovali závody v Čakovičkách, kde se jeli na půl hobby a oficiální závody v parkuru. Jeli jsme pouze s jedním koněm, Angeem s jezdkyní Petrou Bacílkovou. Angee se jakož to správný puberťák chtěl předvést, a to jak jinak než že bude nejrychlejším koněm závoda. Pro jeho smůlu to nebyl závod na čas, ale na ukázněnost a plynulost dynamiky koně. A i když nevyhráli a neodvezli si žádnou stuhu, za 9. a 10. místo, odvezli si mnoho zkušeností, které využijí při trénincích. Petru s Angeem doprovázeli úžasní lidé, kteří tvořili skvělé psychické zázemí, občas i „podrž tašku.“ Jmenovitě jsou myšleni trenéři Paní Hanka Špindlerová s Panem Janem Metelkou a skvělá rodinka Kuba a Monika Marková s malým Rýšou, kteří celou tuto akci zajišťovali. Všem zúčastněným patří velké DÍK. Za Petru Bacílkovou ,,doufám, že vás nezklamu.“

JK Počin

Zápis ze schůzky

 • Pro děti jsou povinné 2 služby do měsíce, není důležité zda soboty či neděle,  vždy od 9.00 hodin a konec služby je podle domluvy minimálně do oběda, je vhodné dát dětem svačinu
 • má víkendovou službu pouze 1x za měsíc
 • Na věci mají děti v klubovně skřínky, je  možnost si zde nechávat pracovní oblečení, helmu nebo vybavení na koníky, vhodné je podepsat si důležité součásti
 • Prosím o sledování webových stránek www.jk-pocin.cz, případně oddílového fb, dále jsou vždy informace k dispozici na nástěnce v klubovně, velké akce i na venkovní nástěnce do chodníku. Budeme rádi za reagování a na výzvy k účasti na akcích, ať již máte nebo nemáte možnost se účastnit
 • 2x do roka je pořádána velká víkendová brigáda , kde je velmi vítána účast rodičů. Pravidelně se  snažíme zvelebit areál.
 • Tréninky  začínají v 15.00 hodin a končí v 18.00 – 19.00 hodin, je vhodné, aby děti měly  telefon a přesný konec tréninku  zavolali, pokud pro ně rodiče dojíždí.
 • Omluva nepřítomnosti na tréninku nejpozději 1 den předem  ideálně sms. Hance na 605285426

Prozatimní rozpis kroužku 2016/2017

Prosím o potvrzení a odsouhlasení, změny  pište na email nebo sms [email protected] nebo 605285426

Kristýna a Karolína Česnekovy  – není jiná časový možnost, v úterý vůbec není jezdecký kroužek

Náhradníci: chodí stejně jako jezdci, účastní se jezdeckého kroužku, akcí , výjezdů, ale nemají pravidelnou jezdeckou přípravu, jezdí  cca 15 minut pro ukončení jezdecké hodiny nebo před ní.

Náhradníci zaplňují místa po uvolněných členech, pokud některý během roku ukončí činnost.

AVK – kroužek má 9 děti, což je 3 děti na jednoho koně na práci, při tomto počtu by byl snížen roční poplatek na 5700,- ale máte možnost zvolit si některý jezdecký  den kromě pátku a chodit jako náhradníci při dosažení věku 10ti let.

8 dětí v každém dni je maximum a tento počet nelze navyšovat.

Zápis do jezdeckého kroužku

kdy: 7.9.2016 od 16.00 do 19.00 hodin
kde: Areál JK Počin, na konci ulice V Ráji
více info na tel. 605285426 Hanka Špindlerová

Jezdecký klub Počernická iniciativa Počin přibírá do svých řad od září nové členy.
Minimální věk je 10 let , podmínkou nejsou jezdecké dovednosti, ale láska ke zvířatům, ochota a chuť pracovat na sobě i na koních, spolehlivost v docházce a službách. Nabízíme mnoho společného času stráveného s koníky, veřejné akce – masopust, Mikuláš, výjezdové soustředění, letní tábory, účast na hobby a časem i profi závodech, účast na vzdělávacích seminářích, společné výjezdy .
Cena pro stávající členy, kteří splnili plný počet služeb 10200,- za rok ve dvou splátkách
Cena pro nové členy 12200,- za rok ve dvou splátkách
Povinné jsou 2 služby do měsíce o víkendu, tj. jeden víkend u koní vždy běžně v dopoledních hodinách.
Trénink probíhá vždy odpoledne od 15.00 do cca 18.00 – 19.00 hodin

Dále nabízíme možnost docházet do kroužku AVK – aktivity s využitím koní, tento kroužek je určen pro začínající děti ve věku od 6ti let, kdy se učí porozumět základům koňského chování, péči o koně a základům jezdectví.
Cena za rok 7200,- Kč a kroužek probíhá jednou týdně dvě hodiny od 15.00 do 17.00 hodin.

Konkrétní dny budou upřesněny na konci září až podle ujasněných rozvrhů jak dětí, tak cvičitelů. V září probíhá prozatímní rozvrh a možností docházky kdykoli od pondělí do čtvrtka.

Těšíme se na Vás

tým JK Počin

Nabídka – kalendář 2017, A3

Budeme rádi, pokud podpoříte nejenom naši činnost zakoupením kalendáře ČHS na rok 2017, ve kterém mají naše koně v dubnu svůj portrét. Cena kalendáře je 250,- Kč a je ve formátu A3. Objednávejte na e-mail: [email protected] nebo na tel. 605285426, kalendář bude k vyzvednutí přímo v JK Počin v Dolních Počernicích, nebo jej lze zaslat na dobírku poštou.

Rovněž nabízíme 8Gb flash disk ve tvaru kreditní karty s potiskem koní JK Počin za 250,- Kč. Vkusný dárek  a pomůžete tím  rozvoji hiporehabilitace.

kalendar_2017 (pdf náhled)

Počinovské prázdniny

Jako každým rokem se celý areálu JK Počin uzavře na letní prázdniny, kdy koně i jejich jezdci užívají dovolené na pastvinách v Rousínově u Golčova Jeníkova. Tady se také koná jezdecký tábor s koňmi a paravoltižní soustředění našich  závodnic. Všechna zvířátka se tu pasou na 10 ha travního porostu a mají volný přístup do rybníku.  Určitě si  tady odpočinou  od pravidelné práce z celoročního jezdeckého kroužku a získají energii a chuť do nového školního roku.  Rádi bychom po roční odmlce opět pozvali nové členy do našich řad.
Přečtěte si více o oPočinovské prázdniny