Hipoterapie

HTFE = Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii


Všichni zájemci o hipoterapii se hlaste
k Mgr. Veronice Horákové pouze na mail [email protected]

Do žádosti: Jméno klienta, diagnózu, datum narození a tělesnou hmotnost


Hipoterapie aktuálně:

  • hipoterapie začíná 15.9. 2020 🙂


Harmonogram hipoterapie JK Počin 2019/20

 Den  dopoledne  odpoledne
 úterý  9:00 – 10.00  13.30 – 15.30
 čtvrtek  9:00 – 11.30  13.30 – 15.00

Hipoterapie je rehabilitační metoda, která využívá komplexní léčebné působení koně na člověka. V mnoha směrech pozitivně ovlivňuje fyzický, psychický a sociální stav klienta. Probíhá na vybraných koních pod odborným vedením fyzioterapeuta nebo psychoterapeuta.

Jelikož má kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, tak centrální nervový systém znevýhodněného člověka zpracovává a vysílá vjemy a příkazy, které by za normálních okolností (při plném zdraví) používal při lidské chůzi. Nesmírná výhoda metody spočívá v cyklickém opakování pohybového vzorce a v realizaci celé stimulace v prostoru. Hipoterapie se může aplikovat již od věku 2 měsíců a horní hranice není neurčena

Bezpečnost při terapiích
Základem je dobře připravený kůň a tým zkušených odborníků. Mezi další faktory řadíme kvalitní vybavení střediska (bezbariérové prostředí, nasedací rampa, postroje pro koně).

A v neposlední řadě by měl klient používat bezpečnostní jezdeckou helmu.

Pracovní tým
Tým, který je potřeba i jen k jednomu klientovi je velmi početný. Nejprve je třeba, aby odborný lékař klientovi na základě jeho omezení doporučil hipoterapii. Při samotné terapii musí být přítomen fyzioterapeut, který zadává cviky a hlídá držení těla. Dále je potřebnou osobou asistent, který jde vedle klienta a jistí ho ze strany, kde se zrovna nenachází fyzioterapeut. A velice potřebnou osobou, bez které by to celé nemohlo pobíhat je cvičitel, který připravuje koně pro hipoterapii a vodič, který koně při terapii vodí a hlídá, aby šel klidně a pravidelně.

Polohy na koni
Terapeut určuje polohu na základě postižení klienta a jeho fyzických schopností:

  • vleže na břiše proti směru jízdy
  • vleže na břiše proti směru jízdy s oporou o předloktí
  • vsedě proti směru jízdy s oporou o horní končetiny (předloktí, dlaň)
  • vsedě po směru jízdy s různou oporou horních končetin či bez ní
  • vleže na břiše přes hřbet koně
  • tzv. asistovaný sed, kdy terapeut sedí na koni s klientem a aktivně ovlivňuje jeho koordinační mechanizmy

Délka trvání
Terapeutická jednotka hipoterapie trvá od 12 až do 30 min, dle handicapu a potřeb klienta. A provádí se 1- 2x týdně po dobu min. 3 měsíců a maximální trvání není omezeno.

Co potřebujete k hipoterapii v JK Počin?

– písemné doporučení  Vašeho ošetřujícího lékaře
– u dětí vždy doprovod dospělého
– neklouzavý oděv, který je dostatečně volný, aby neomezoval pohyb klienta na hřbetu koně
– pokud chcete koně odměnit po terapii vlastními pamlsky, přineste kousek tvrdého chleba, mrkev nebo jablíčko, nenoste k nám prosím cukr. Pamlsky Vám rádi poskytneme z našich zásob.
– helmy, vestičky máme k dispozici a zapůjčení, pokud jsou však Vaše děti fixovány na vlastní  bezpečnostní helmičku, noste ji s sebou

Hipoterapie u nás probíhá na travnatém i asfaltovém pásu podél Rokytky, kdy je kůň veden u hlavy. Trasa je převážně rovná, což umožňuje adaptaci na pohyb koně a v závěru, pokud je to fyzioterapeutkou doporučeno se dají zařadit i kopečky, obraty a změny tvrdosti podkladu.

Ceník hipoterapie:

Hipoterapie v JK Počin je realizována podle předem naplněného rozpisu, který je tvořen vždy k 1.9. příslušného roku zápisem do termínů hipoterapie. Dohlašování během roku pouze po předchozí domluvě s fyzioterapeutkou Veronikou Horákovou při uvolnění místa.

Individuální hipoterapie :
1 jednotka (20-30 minut) 300,- Kč
11 jednotek (20-30 minut) 3000,- Kč

Své terapie omlouvejte nejpozději 24 hodin předem.
V případě neomluvení, nebo omluvení pozdě, bude požadována úhrada plné hipoterapeutické jednotky.
Pokud by nastal nečekaný problém v den terapie, kdybyste nemohli dorazit a my bychom za vás stihli najít náhradu, sankci neplatíte.

Hipoterapie skupinová:

Dochází k nám integrační centra, chráněné dílny a školky – Cena je dle dohody.