Hipoterapie

Sháníme dobrého fyzioterapeuta na hipoterapii

Nástup v září 2018, pracovní dny úterý, čtvrtek podle harmonogramu hipoterapie. Více info na:
Mob: +420 605 285 426, Mail: [email protected]


Hipoterapie aktuálně:

  •  Hipoterapie opět začíná 18.9. těšíme se na Vás.

                                                                                                                                                                                  ( aktualizováno 3.9.)


Hipoterapie je rehabilitační metoda, která využívá komplexní léčebné působení koně na člověka. V mnoha směrech pozitivně ovlivňuje fyzický, psychický a sociální stav klienta. Probíhá na vybraných koních pod odborným vedením fyzioterapeuta nebo psychoterapeuta.

Jelikož má kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, tak centrální nervový systém znevýhodněného člověka zpracovává a vysílá vjemy a příkazy, které by za normálních okolností (při plném zdraví) používal při lidské chůzi. Nesmírná výhoda metody spočívá v cyklickém opakování pohybového vzorce a v realizaci celé stimulace v prostoru. Hipoterapie se může aplikovat již od věku 2 měsíců a horní hranice není neurčena

Bezpečnost při terapiích
Základem je dobře připravený kůň a tým zkušených odborníků. Mezi další faktory řadíme kvalitní vybavení střediska (bezbariérové prostředí, nasedací rampa, postroje pro koně).

A v neposlední řadě by měl klient používat bezpečnostní jezdeckou helmu.

Pracovní tým
Tým, který je potřeba i jen k jednomu klientovi je velmi početný. Nejprve je třeba, aby odborný lékař klientovi na základě jeho omezení doporučil hipoterapii. Při samotné terapii musí být přítomen fyzioterapeut, který zadává cviky a hlídá držení těla. Dále je potřebnou osobou asistent, který jde vedle klienta a jistí ho ze strany, kde se zrovna nenachází fyzioterapeut. A velice potřebnou osobou, bez které by to celé nemohlo pobíhat je cvičitel, který připravuje koně pro hipoterapii a vodič, který koně při terapii vodí a hlídá, aby šel klidně a pravidelně.

Polohy na koni
Terapeut určuje polohu na základě postižení klienta a jeho fyzických schopností:

  • vleže na břiše proti směru jízdy
  • vleže na břiše proti směru jízdy s oporou o předloktí
  • vsedě proti směru jízdy s oporou o horní končetiny (předloktí, dlaň)
  • vsedě po směru jízdy s různou oporou horních končetin či bez ní
  • vleže na břiše přes hřbet koně
  • tzv. asistovaný sed, kdy terapeut sedí na koni s klientem a aktivně ovlivňuje jeho koordinační mechanizmy

Délka trvání
Terapeutická jednotka hipoterapie trvá od 15 až do 30 min, dle handicapu a potřeb klienta. A provádí se 1-2x týdně po dobu min. 3 měsíců a maximální trvání není omezeno.

Co potřebujete k hipoterapii v JK Počin?

– písemné doporučení  Vašeho ošetřujícího lékaře
– u dětí vždy doprovod dospělého
– neklouzavý oděv, který je dostatečně volný, aby neomezoval pohyb klienta na hřbetu koně
– pokud chcete koně odměnit po terapii vlastními pamlsky, přineste kousek tvrdého chleba, mrkev nebo jablíčko, nenoste k nám prosím cukr. Pamlsky Vám rádi poskytneme z našich zásob.
– helmy, vestičky máme k dispozici a zapůjčení, pokud jsou však Vaše děti fixovány na vlastní  bezpečnostní helmičku, noste ji s sebou

Hipoterapie u nás probíhá na travnatém i asfaltovém pásu podél Rokytky, kdy je kůň veden u hlavy. Trasa je převážně rovná, což umožňuje adaptaci na pohyb koně a v závěru, pokud je to fyzioterapeutkou doporučeno se dají zařadit i kopečky, obraty a změny tvrdosti podkladu.

Ceník hipoterapie:
Hipoterapie v JK Počin je realizována podle předem naplněného rozpisu, který je tvořen vždy k 1.9. příslušného roku zápisem do termínů hipoterapie. Dohlašování během roku pouze po předchozí domluvě s fyzioterapeutkou Mgr. Vendulou Podzimkovou při uvolnění místa.
Individuální hipoterapie :
1 jednotka (20-30 minut) 200,- Kč
11 jednotek (20-30 minut) 2000,- Kč

Své terapie omlouvejte alespoň den předem a nejpozději do 5 hodin před svou terapií.
V případě neomluvení, nebo omluvení pozdě, bude požadována úhrada plné hipoterapeutické jednotky.
Hipoterapie skupinová, dochází integrační centra, chráněné dílny, školky – cena dle dohody.

Harmonogram hipoterapie v JK Počin

  dopoledne odpoledne
úterý 9:00 – 10.30 13.30 – 15.00
čtvrtek 9:00 – 11.00 13.30 – 15.00